Niedojrzałość emocjonalna – plaga współczesnego społeczeństwa

Człowiek niedojrzały emocjonalnie swym codziennym zachowaniem oraz sposobem myślenia przypomina wręcz dziecko. Specyfika problemu jest tym bardziej złożona, że taka osoba za wszelkie swoje niepowodzenia notorycznie obwinia innych. Życie z partnerem, który bez względu na sytuację manipuluje wszystkimi dla osiągnięcia swoich pragnień, staje się wręcz udręką. Nie jest to choroba, lecz rodzaj lęku. Wiele problemów natury psychologicznej z pewnością można rozwiązać ciężką pracą nad sobą oraz poprzez właściwe ukierunkowanie specjalisty w tej dziedzinie.

Niedojrzałość emocjonalna – syndrom Piotrusia Pana

Główną cechą osób niedojrzałych emocjonalnie jest brak zaangażowania zarówno w życie rodzinne, jak i zawodowe. Tym samym nie są one chętne do przyjmowania zobowiązań za powierzone zadania, a nawet specyficznie unikają odpowiedzialności. W przypadku jasnych sytuacji potrafią zmanipulować otoczenie i obarczyć innych za niedogodne zdarzenia w życiu. Szczególnie w relacjach partnerskich osoby niedojrzałe emocjonalnie nie mogą sobie poradzić z wyrażaniem swoich prawdziwych uczuć. W wyniku nieumiejętności wypracowania w sobie przyjmowania krytyki często bez wyjaśnienia wycofują się i kończą nawet dobrze zapowiadające się związki. W trudnych sytuacjach osoby takie wybuchają niekontrolowanym płaczem, a nawet nieuzasadnionym gniewem.

Przyczyny emocjonalnej niedojrzałości

Przyczyn ucieczki od wszystkiego, co zaczyna przerastać osobę z niedojrzałością emocjonalną, należy doszukiwać się u podstaw dzieciństwa oraz sposobu, w jaki została wychowana. Zwykle jest to wynik błędów wychowawczych bądź też traumatycznych doświadczeń lub zaburzeń osobowości. Stawianie  wygórowanych oczekiwań wobec dziecka oraz niesprostanie tym oczekiwaniom powoduje niskie poczucie własnej wartości. Bez wątpienia prawidłowe wzorce wyniesione z domu rodzinnego oraz wpływ placówek oświatowych kształtuje osobowość każdego dziecka. Brak wsparcia oraz osamotnienie jest przyczyną złej kondycji zdrowia psychicznego młodego człowieka. Stabilność w wieku szkolnym wpływa na nawiązywanie prawidłowych relacji z rówieśnikami.

Niedojrzałość emocjonalna – leczenie

Większość problemów natury psychologicznej można wyeliminować bądź chociaż zminimalizować. W przypadku niedojrzałości emocjonalnej ważne jest jak najwcześniejsze dostrzeżenie symptomów oraz bardzo szybka reakcja. Właściwe przeciwdziałanie rodziców na różne zachowania swoich pociech jest głównym kluczem do ukształtowania dziecka. Nie zawsze rodzice potrafią stawić czoła trudnym wyzwaniom. Bez względu na sytuację, nie należy obawiać się i w razie konieczności chętnie korzystać z fachowej pomocy w specjalistycznych poradniach.