Spowrotem czy z powrotem?

“Tam i z powrotem” czy “Tam i spowrotem”? Jak prawidłowo to napisać?

Do dzisiaj wielu ludzi ma dylemat w napisaniu wyrazów codziennego użycia, takich jak “spowrotem” lub “z powrotem”. Obie te formy są prawidłowe, ale mają trochę rożne znaczenia i musimy użyć ich w różnych przypadkach. To wszystko wyjaśnimy dziś w tym artykule.

“Biegnę z powrotem do domu!” – poprawnie zapisano czy błędnie?

Prawidłową formą gramatyczną jest „z powrotem”. Jest to wyrażenie przyimkowe wynikające z połączenia przyimka z rzeczownikiem, zaimkiem, liczebnikiem lub przysłówkiem.

Jest to wyrażenie przyimkowe zbudowane z przyimka z oraz odmienionego rzeczownika powrót. W języku polskim tego typu konstrukcje zawsze zapisujemy rozdzielnie, np. ode mniepod łóżkiemza samochodem. Warto zwrócić uwagę na to, że to wyrażenie ma dwa znaczenia słownikowe:

Pierwsze, kiedy chcemy powiedzieć o czymś, co zaraz wróci w kierunku powrotnym, np. Zapomniałem wziąć telefon, dlatego idę z powrotem do domu, a potem wracam do pracy.
I drugie, o którym mówimy, kiedy coś dzieje się “na nowo”, np. Książka okazała się nudna, więc Julka odstawiła ją z powrotem na półkę.

Uwaga, pleonazmy! Czym są i jak je rozpoznać?

Mówiąc o wyrażeniu “z powrotem” warto pamiętać o pleonazmach.

Pleonazmy – to wyrażenia skladające się z wyrazów, ktore znaczą to samo lub prawie to samo. Potocznie mówi się na nie masło maślane.

W języku polskim sa klasyfikowane jako błędy, dlatego że zawierają w sobie ciągle powtórzenie treści. Warto unikać ich też ze względów stylistycznych.

Przykładami najpopularniejszych pleonizmów są np. okres czasu, które w tym kontekście mają to samo znaczenie, i zabić na śmierć, poniewaz sam czasownik już zawiera informacje o tym, że ktoś umarł. Wyrażenie wracać z powrotem również do nich należy. To dlatego, że “z powrotem” znaczy ruch w kierunku powrotnym, jak również czasownik “wracać’.

 “Z powrotem” – razem czy osobno?

Często też wynikają problemy z pisownią łącznie lub osobno.

Warto pamiętać, że w języku polskim istnieje kilka wyrazów, które mogą wprowadzać zamieszanie. Podobnie wyglądające zaimki odnoszące się do miejsca, typu znad oraz stamtąd, zawsze są zapisywane łącznie. W przypadku z wyrazem “z powrotem” jedyny poprawny zapis jest roździelny, dlatego że to jest wyrażenie przyimkowe, a nie zaimek. “Z powrotem” można iść, jechać, lecieć itp.

Czy w ogóle można używać wyrazu “spowrotem”?

Forma “spowrotem” jest bardziej potoczna i kolokwialna, więc jest używana w bardziej nieformalnych kontekstach. Znaczenie ma to samo, czyli “powrót”.

Przykładowe zdanie może być takie: “Musiał wrócić spowrotem, ponieważ zapomniał nakarić kota”.